U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

NIEUWS


 2018/10/21

Uitslag 8e onderlinge wedstrijd en einduitslag.

Meer informatie


 

2018/09/20

Uitslag 7e onderlinge wedstrijd.

Meer informatie


 

2018/08/23

Uitnodiging Kermisprinses & Bugerprinsschieten

Meer informatie


2018/06/10

Vrije Koning 2018 werd geschoten op 10 juni.

Leer hier verder..

Het Gilde

Belangrijke kenmerken van de gilden zijn broeder-schap en dienstbaarheid, zowel naar binnen als naar buiten gericht. In vroegere tijden was de publieke functie duidelijk. Het gilde had immers de taak voor orde, vrede en veiligheid te zorgen: bescherming van de plaatselijke kerk en burgerlijke gemeenschap. Die broederschap en dienstbaarheid zijn ook nu nog de basis voor de handhaving van tradities en ter bevordering van kennis over het cultureel erfgoed.=

Het gilde is niet alleen trommen, vendelen en schieten op de koningsvogel.

Het zijn het sociale leven en de gemeenschapszin, die de gilden steunen.

Dat komt onder meer tot uitdrukking door deelname aan collectes, de aubade op Koninginnedag, de jaarlijkse opening van speeltuin ’De Hofstad’, de stille tocht op 4 mei, de installatie van een nieuwe burgemeester en bijvoorbeeld het inhalen van een nieuwe pastoor.

Jaarlijks organiseren we een activiteit, waarvan de meeropbrengst naar een goed doel gaat. In het gilde komt men voor elkaar op, van jong tot oud, als het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat.