U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

NIEUWS 


Uitnodiging schietwedstrijd op hemelvaartsdag is toegevoegd


De datums voor het rikken deze winter zijn toegevoegd

klik voor meer info


 Een verslag en de winnaars van de onderlinge wedstrijd 2023 is hier te vinden.

klik voor meer info


 


 


 

 

 

 

 

Koningsvogel

Willem Geverts (werkzaam ‘s-Hertogenbosch 1537-1567/’68)

Koningsvogel s’-Hertogenbosch. 1561/’62

Zilver: hoogte 12,5 cm, breedte 18,2 cm

Vervaardigd te ’s-Hertogenbosch  voor het Sint-Jorisgilde te Bladel. Particuliere verzameling

Blijkens de zilvermerken werd deze koningsvogel in 1561/’62 (de keurmeestersletter Z) te ‘s-Hertogenbosch (de bosboom) vervaardigd doorzilversmid Willem Geverts (maansikkel met een gezicht naar rechts). De merken zijn in de vlakke rugplaat van deze vogel geslagen en daarin werden enkele jaren later vier namen van gildebroeders gegra-veerd en een jaartal: ‘HEER.ADRIAEN.CORNELES. / .IAN. ARIAEN.CUILLEN. / . AERT.LEENAERTS. / .LAMBER.IASPARS. / .ANNO 1564. Van deze namen is de tweede, die van Ian Ariaen Cuillen, de markantste, omdat het hier een geslachtsnaam betreft en niet, als bij de drie andere, een patroniem. Het adelijk geslacht Cuyl, Cuylen of Cuillen kwam in het begin van de zestiende eeuw uit het Utrechtse naar Brabant. Omstreeks 1520 kwam Nicolaus Cuijlen of Cuijl aan in de Meierij; vanaf 1523 tot het midden van de zestiende eeuw komt deze Nicolaus voor als schepen van Bladel en in 1538 werd hij bekleed met de uitoefening van de hoge rechtelijke macht van dit dorp. Tot ver in de zeventiende eeuw bezat de familie Cuylen, met onder anderen telgen die de roepnaam Jan droegen, de voornaamste positie in Bladel. Zo is er in de vierde generatie inderdaad sprake van een Joannes, zoon van Adriaan Cuylen.

Uit: In Buscoducis 1450-1629 door Dr. A.M.Koldeweij , Noordbrabants Museum ‘s-Hertogenbosch 1990, pagina 84. Zie ook:

Welvaars 1890, p. 50-56, 81-83, 113-118. Met dank aan Nico van Limpt, die ook kopieën bezorgde van afschriften in het archief  van de Abdij van Postel, betreffende Bladel en met vermelding van personen uit het geslacht Cuylen.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?